Рецензии

Ирина Генова: Стихията да създаваш

Стихията да създаваш – от бои, дърво, глина, платно, лепила, хартии, стъкло, метал, да вграждаш в образи духовни интуиции и хармонии – творческата интуиция на Веско Велев неизбежно ни отвежда към мисълта за демиургичното начало у човека.

Веско Велев сътворява и споделя своята сътворена творческа религия в почертано и радващо осезаеми, понякога открива и извежда духовни стойности в изразителността на намерения, но винаги ръкотворен предмет. Той съгражда параклис от камък в градината до ателието си, за да въведе в него духовно близки колеги и приятели – в епохата, наречена ню ейдж, но също и епоха на електронните медии!

Вдъхновен от средновековната източноправославна фреска и икона, от стъклописите в готическите катедрали, от древноегипетското изкуство, от народния примитив или от метаморфозите на примитивистичния образ в западноевропейското модерно изкуство, художникът проявява особен усет към материалните превъплъщения на духовното, към „душата“ на материала, на предмета, носещ следите на човешко присъствие.

В творческата му траектория следват периоди на интерес към различни типове структуриране на образа – фигуративно и абстрактно, живопис и обект, както и към размени на средства и процедури. Тези различни, променящи се акценти на интерес, създават енергичния ритъм на творчеството му, носят интригата на всяка следваща авторова изява.

Автор: Ирина Генова